Klachten

Procedure bij klachten

Voor Elkaar in Zuid staat voor een zo goed mogelijke dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u als betrokkene niet tevreden bent.  Dat kan bijvoorbeeld zijn als client over de uitvoering van onze diensten of bijvoorbeeld als vrijwilliger over de organisatie, etc. Voor ons als organisatie is het belangrijk om uw klachten te vernemen. Want met uw informatie kunnen wij de kwaliteit van onze werkzaamheden verbeteren.

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening of over onze organisatie dan kunt u het beste contact opnemen met uw contactpersoon als deze bij u bekend is. Ons team weet dat zij klachten serieus dienen te nemen en vaak worden aspecten al opgelost door deze met elkaar te bespreken en samen naar een oplossing te kijken.

Mocht dit echter niet leiden tot een oplossing dan kunt u een officiële klacht indienen bij Voor Elkaar in Zuid. Dit kan op vier manieren:

Per e-mail:     Info@voorelkaarinzuid.nl

Schriftelijk:    Voor Elkaar in Zuid, Tweede van der Helststraat 66, 1072 PG Amsterdam

Telefonisch:    020  – 6794441

Mondeling:  bij ons op kantoor (maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16 00 uur).  Huis van de Wijk de Pijp, 1e etage,  adres zie boven.

 

Benodigde gegevens

Voor de behandeling van uw klacht zijn de volgende gegevens nodig:

  • Uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer
  • Datum en eventueel tijd van het voorval waarover u een klacht heeft
  • Gegevens over de persoon of datgene waarover de klacht gaat
  • Een beschrijving van de klacht
  • Eventueel aangeven wat u wilt dat Voor Elkaar in Zuid doet naar aanleiding van uw klacht.

Procedure

Klachten worden zo snel mogelijk afgehandeld. Het kan echter zijn dat betrokkenen niet aanwezig zijn. Dan zullen wij meer tijd nodig hebben. Wij informeren u na een week over de stand van zaken, wie u klacht behandeld en of wij nog informatie nodig hebben.  Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de behandelaar van uw klacht.

Binnen 4 weken krijgt u schriftelijk antwoord, tenzij anders met u is afgesproken, met daarin een samenvatting van de klacht, de bevindingen uit onderzoek en de conclusies van de organisatie over de klacht.

Als wij meer dan 4 weken nodig hebben om uw klacht te beantwoorden, kan Voor Elkaar in Zuid deze termijn met 4 weken verlengen. U hoort binnen 4 weken na ontvangst van uw klacht of Voor Elkaar in Zuid extra tijd nodig heeft.

Ontevreden?

Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie door een brief of mail te sturen naar: Combiwel t.a.v. Klachtencommissie, Postbus 95304, 1090 HH Amsterdam; telefoonnr. 020 – 5754700; e-mail klachtencommissie @combiwel.nl

Bescherming persoonsgegevens

Voor Elkaar in Zuid legt persoonsgegevens van cliënten en vrijwilligers vast in dossiers. Hierop is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.