Ik wil even pauze / niet (ver)zorgen

Lees hier informatie over:

Dagdeelopvang in een Huiskamer

Om ervoor te zorgen dat u als mantelzorger in balans blijft, is het soms nodig dat u meer tijd voor uzelf krijgt.

Het tijdelijk of volledig overnemen van de zorg om u wat meer vrije tijd te geven is maatwerk. Welke vorm het meest geschikt is, hangt af van de zorgsituatie en de voorkeuren van de mantelzorger en de zorgvrager.

Dagbesteding AOC de Pijp in de Edelsteen (Smaragdplein 3)
Mantelzorgers kunnen, als ze dat nodig hebben, rekenen op ondersteuning in complexe mantelzorgsituaties waarbij respijtzorg ervoor zorgt dat u wordt ontlast en even tijd heeft voor uzelf.

Combiwel biedt (informele) respijtzorg in de vorm van dagdeelopvang in onze Huiskamers. Ook biedt Combiwel vanuit AOC de Pijp informele respijtzorg in de vorm van zinvolle dagbesteding aan personen met dementie.

Meer informatie
(informele) respijtzorg, Helga Spel, 06 1459 1568
AOC de Pijp, Joke Bos, 020 662 4754, j.bos@combiwel.nl

Verwenworkshops Buitenveldert

Vier keer per jaar organiseert Dynamo een verwenworkshop. Als mantelzorger bent u van harte welkom!

Meer informatie
Mathilda Celie, 06 4794 6111
Simone van Dorth, 06 2663 5300

Voor aanmelden mailt u naar: ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl

Buurtsupport, respijtzorg in Buitenveldert en Rivierenbuurt

Wordt het mantelzorgen u teveel? Voor mantelzorgers die het alleen niet meer aankunnen of ondersteuning willen hebben, biedt Dynamo respijtzorg op maat in Buitenveldert en de Rivierenbuurt.

We hebben jonge vrijwilligers, vrijwilligers met een zorgachtergrond en stagiaires die het mantelzorgen graag even van u overnemen.

Bel Birgit Antonio van Dynamo voor meer informatie: 06 4413 9853

Mantelzorgers dagbesteding-lotgenotengroep dementie

Het Odensehuis heeft voor mantelzorgers een dagbestedings-lotgenotengroep dementie. U eet en draait mee in de organisatie van het Odensehuis. Ons huis is een tweede thuis voor mantelzorgers.

We hebben ook een bibliotheek en er is geld aangevraagd voor een technologische bibliotheek, met informatie over technische ontwikkelingen om cliënten te volgen, bijvoorbeeld met GPS-trackers.

Bel voor meer informatie het Odensehuis: 020 337 4244