Ik wil hulp en/of advies

Ik wil hulp of advies

Lees hier informatie over:

Contact met de mantelzorgconsulent

Als mantelzorger kunt u tegen problemen aanlopen en vragen hebben. Bijvoorbeeld over:

– de zorg
– financiën
– grenzen stellen
– mantelzorg combineren met werk
– uw netwerk (familie, vrienden) versterken

De mantelzorgconsulent:

 • geeft informatie en advies
 • geeft individuele begeleiding en ondersteuning
 • verwijst en bemiddelt

Meer weten?
Neem contact op met de mantelzorgconsulenten van PuurZuid:
Mandeep Singh: 06 3077 6700  msingh@puurzuid.nl
Rita Bruin: 06 8239 4639 rbruin@puurzuid.nl

Mantelzorgtelefoon (020) 2359 490

Wilt u informatie over activiteiten voor mantelzorgers in uw wijk? Bel dan de Mantelzorg Telefoon. De Mantelzorg Telefoon is alle dagen bereikbaar.

Krijgt u de voicemail? Spreek dan uw naam en telefoonnummer in. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

De Mantelzorg Telefoon: (020) 2359 490

Cursus 'De zorg de baas'

Als mantelzorger zorgt u intensief voor een naaste die een ziekte of een beperking heeft. Uw kind, uw vader of moeder, een ander familielid, een buurvrouw of goede vriend. Het is van belang dat u zelf ook gezond en in balans blijft. Soms is het moeilijk om die balans te bewaren. Het is bekend dat mantelzorgers vaak onbewust over hun grenzen gaan.

Bij de cursus De zorg de baas leert u stil te staan bij uw eigen situatie en waar nodig veranderingen aan te brengen. U volgt de cursus samen met andere mantelzorgers en heeft dus contact met lotgenoten.

Grenzen aangeven
De mantelzorgers zetten hun eigen ervaring in om elkaar te helpen. Zij weten als geen ander dat het lastig is grenzen aan te geven, dat u gauw geneigd bent door te gaan, zonder daarbij aan uzelf te denken.

Omslag in denken
Doordat u kijkt naar uw eigen situatie, leert u er meer afstand van nemen. U leert kijken naar de mogelijkheden. Een belangrijk onderdeel van de cursus is dat u anders gaat denken, dat u leert hulp te vragen en dat u voor uzelf opkomt. U krijgt daardoor meer energie.

Saria (moeder van Mustafa):
Nadat ik cursus had gevolgd, durfde ik pas mijn zoontje van acht alleen te laten met vrijwilliger. Was moeilijk in het begin, maar heb geleerd dat ik soms iets voor mijzelf moet doen.

Inhoud cursus:

 • gevoelens (h)erkennen en grenzen leren aangeven
 • stress en ontspanning
 • kwaliteiten benutten
 • hulp en steun vragen
 • communicatie en assertiviteit

Geen kosten
Deelname aan de cursus is gratis. Er is ruimte voor (max.) 12 personen per cursus.

Cursusdata
De cursus wordt in verschillende stadsdelen aangeboden.

Meer informatie over cursusdata en locaties vindt u in de agenda.
Een overzicht van ons cursusaanbod vindt u in de folder cursusaanbod Markant voor mantelzorgers 2019.

Aanmelden
Vooraf aanmelden is verplicht. U kunt zich aanmelden bij Markant: 020 886 88 00 of via info@markant.org onder vermelding van cursus De zorg de baas, uw naam, adres en telefoonnummer.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Markant, T 020 886 88 00.

Sociaal Loket

Het Sociaal Loket geeft informatie, advies en ondersteuning aan mantelzorgers.

Openingstijden van he Sociaal Loket op de President Kennedylaan 923: maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.30 uur.

Wat doet het Sociaal Loket?
De medewerkers van het Sociaal Loket geven u informatie en advies over bijvoorbeeld:

 • hulp bij het huishouden
 • aanpassingen in de woning
 • vrijwilligerswerk, een cursus of andere dagbesteding
 • het aanvragen van speciaal vervoer of een scootmobiel
 • organisaties die u verder kunnen helpen

Meer informatie
Bel op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur 020 255 2916 of kom langs op de President Kennedylaan 923.

Kijk voor de spreekuren op Contact Sociaal Loketten.

Mantelspreekuur dementie

Het mantelspreekuur dementie wordt geleid door ervaren mantelzorgers die zelf een partner of familielid met dementie verzorgen of hebben verzorgd. Zij stellen hun deskundigheid voor u ter beschikking.

Het mantelspreekuur dementie vindt eens in de twee weken plaats in het Odensehuis.

Bel voor meer informatie het Odensehuis: 020 337 4244