Over ons

Het doel van Voor Elkaar in Zuid is het bijeenbrengen van buurtbewoners in Amsterdam Zuid om onderlinge burenhulp en sociale contacten te bevorderen.

Daarvoor werken wij met BUUV, de online buurtmarktplaats voor vraag & aanbod. Daarnaast beschikken wij over een groep vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn er speciaal voor bewoners zonder sociaal netwerk die vanwege een kwetsbare gezondheid minder zelf kunnen en weinig te besteden hebben. Zo maken wij het makkelijker voor mensen om zelfstandig thuis te wonen. Indien nodig, verwijzen wij door naar de juiste partij. Wij kennen goed de weg in het aanbod van activiteiten en organisaties in de buurt. Voor Elkaar in Zuid is actief in heel Amsterdam Zuid.

Ons werkterrein

Wij richten ons op eenvoudige burenhulp en sociale contacten in de buurt. Denk aan een klusje in huis of in de tuin, boodschappen doen, begeleiding naar de dokter, zorg voor een huisdier, hulp bij de computer, eenvoudige thuisadministratie of een taal leren.

Met sociale contacten bedoelen wij het ontmoeten van mensen in de buurt. Dat kan gaan om samen wandelen, thuis een kopje koffie drinken, naar musea gaan of gezamenlijk een hobby of sport beoefenen, in tweetallen of in een groepje. U bepaalt zelf of u af en toe of op vaste basis wilt afspreken.

BUUV

BUUV is de online buurtmarktplaats voor en door bewoners van Amsterdam Zuid waar vraag en aanbod bij elkaar komt. Bij BUUV gaat het om eenvoudige burenhulp of sociale contacten. Iedereen kan een bericht plaatsen op de website van BUUV of reageren op oproepen van anderen. Geen computer? Neem dan telefonisch contact op met Voor Elkaar in Zuid. Ons team van medewerkers bemiddelt dan voor u bij uw vraag en aanbod.

Vrijwilligers

Voor Elkaar in Zuid beschikt over een groep vrijwilligers. Onze vrijwilligers zetten we in bij bewoners zonder sociaal netwerk die vanwege een kwetsbare gezondheid minder zelf kunnen en weinig te besteden hebben. Vrijwilligers worden incidenteel of op vaste basis (maximaal één keer per week) aan een buurtbewoner met een hulpvraag gekoppeld.

Wegwijs in de buurt

Het kan zijn dat uw vraag (of aanbod) beter past bij een andere organisatie in de buurt. Dan verwijzen wij u door. Wij kennen goed de weg in het aanbod van organisaties en initiatieven die vrijwilligers inzetten of sociale contacten bevorderen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en hulpvraag, kunnen wij u ook doorverwijzen naar organisaties die professionele ondersteuning bieden. Wij maken u graag wegwijs in de buurt. 

Onze organisatie

Voor Elkaar in Zuid is een samenwerking van Dynamo  en Combiwel en ontvangt subsidie van Gemeente Amsterdam Zuid.

Onder de naam Voor Elkaar in Zuid hebben de voormalige Buurtdiensten de Pijp, Buurthulp Oud Zuid, Buurtlijn en BUUV de krachten gebundeld. Voor Elkaar in Zuid is van start gegaan op 4 april 2017.  De organisatie bestaat uit vrijwillige medewerkers die ondersteund worden door beroepskrachten. Voor Elkaar in Zuid werkt nauw samen met Burennetwerk , de Algemene Hulpdienst Buitenveldert, het Tuinteam en een steeds groter netwerk van maatschappelijke organisaties.